ACO

ACO beheerst de gehele afwateringsketen, van het opvangen van (regen)water tot het afgeven aan bodem, riool- of oppervlaktewater. Neem bijvoorbeeld de ACO Stormbrixx; een uniek en gepatenteerd regenwaterinfiltratie/-bergingssysteem. Het flexibele Stormbrixx systeem maakt het mogelijk om te worden toegepast als kleine individuele unit bij een woning of gebouw, of als vrijwel onbeperkt grote unit die onderdeel uitmaakt van een Duurzaam Stedelijk Afwatering Systeem [D-SAS]. Voor de meest optimale dimensionering van het systeem informeert ACO u graag. ACO heeft voor de dimensionering van het Stormbrixx systeem een eigen ontwikkeld en zeer uitgebreid ACO Stormbrixx software pakket. Neerslagdata en invloedrijke omgevingsfactoren worden meegenomen waaruit niet alleen heel nauwkeurig de inhoud van het systeem maar ook de juiste inbouwcondities worden berekend.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.