Bleijko betonindustrie

Bleijko is een belangrijke producenten van kwalitatief hoogwaardige betonproducten voor de weg-en waterbouw, zoals straatstenen, tegels, rioleringssystemen en straatmeubilair.

Bleijko garandeert continue een hoge productkwaliteit. Wij slaan onze grondstoffen gescheiden op onder optimale condities. De betonproducenten zijn extreem sterk, omdat de grondstoffen in een maximale verdichting verwerkt worden. De KOMO en BENOR keurmerken bevestigingen onze kwaliteit.

De producenten worden ontwikkeld en gefabriceerd in Nederland en België. In Frankrijk en Engeland zijn tevens verkooppunten.

Bleijko biedt werk aan 120 mensen, verdeeld over vestigingen in Walsoorden en Roeselare.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.