Morssinkhof Groep

De Morssinkhof Groep is fabrikant van betonnen GWW- en sierbestratingproducten én leverancier van straatbakstenen en gevelstenen. Ons leveringsprogramma bestaat onder andere uit producten ter voorkoming van wateroverlast.Voorbeelden van deze producten zijn: waterdoorlatende stenen en tegels, waterpasserende stenen, molgootsystemen, grasbetonblokken en waterdoorlatende rioolbuizen.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.