Wareco ingenieurs

Al meer dan 35 jaar zijn we specialist op de vakgebieden bodem, water en funderingen. Met ruim zestig collega's werken we aan duurzame, hoogwaardige en klimaatbestendige oplossingen.

Water in de openbare ruimte
Waterbeheer bij Wareco richt zich op hemelwater, grondwater, rioolwater en oppervlaktewater en de interactie daartussen; in de bebouwde omgeving.

Klimaat
Ondergelopen straten, water in kruipruimtes, droogvallende funderingen en een zakkend maaiveld. Herkenbare problemen die door een verandering van ons klimaat steeds belangrijker worden. Wij helpen u deze problemen te voorkomen of op te lossen. Op wijk, straat en dorp/stad niveau.

We doen onderzoek en geven onderbouwd advies. Ook maken we bijvoorbeeld klimaatscans en modellen voor riolering en wateroverlast. Daarnaast zijn we sterk in het vertalen van modellen naar praktische maatregelen. Zowel bij nieuwbouw als bij vervangingsprojecten in de bestaande stad.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.