De Aquanoom

Beheer

De Aquanoom adviseert gemeentes en waterschappen over het verantwoord beheer van oppervlaktewater, oevers, waterbodems en natuur- of recreatiegebieden.

Beleid
In nauw overleg met onze opdrachtgevers stellen we overzichtelijke beleidsplannen op, waarin we ambities vertalen naar concrete werkzaamheden.

Uitvoering
De Aquanoom is er ook voor de uitvoering of begeleiding van deze werkzaamheden. Kijk onder projecten voor een overzicht van recente opdrachten.

Onze kernactiviteiten:

 • Peilwerkzaamheden
 • Inventarisaties
 • Inspecties (ook NEN 2767-4)
 • Werkvoorbereiding
 • Directievoering
 • Toezicht
 • Beleidsplannen
 • Beheerplannen
 • Software ontwikkeling
 • GIS en databeheer
 • Asset management
 • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

 • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

 • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

 • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.