Ruimteschepper


Ruimteschepper presenteert de meerwaarde van geo-informatie in PARTICIPATIE processen. Door belanghebbenden en burgers met laagdrempelige tools te bevragen en om tafel te krijgen groeit de BETROKKENHEID en daarmee het DRAAGVLAK meervoudig. Door tools als Maptionnaire en MapTables te gebruiken wordt de INWINNING van ideeën, meningen en ervaringen EENVOUDIG. Daarbij is VISUALISATIE van grote waarde. Door de locatie intelligentie te gebruiken breng je resultaten eenvoudig in KAART, geborgd en herbruikbaar. Hoe BURGERS actief te betrekken in WATERMANAGEMENT of ideeën bij herinrichting van de Openbare Ruimtes in te winnen? Op onze stand laten we graag resultaten zien.

Ruimteschepper is een netwerkorganisatie van ondernemende en zelfstandige geo-professionals. Vanuit de principes Co-creatie en Collectieve Intelligentie zijn we hét (geo)loket naar de markt.
Permanente kennisdeling en marktbewerking zijn onze hoofdactiviteiten. Vanuit dit doel organiseren wij maandelijks een Ruimteschepper Kenniskring sessie met en bij inspirerende eindgebruikers zoals o.a. lokale en landelijke overheden, advies&ingenieursbureaus, onderwijsinstellingen en leveranciers/Geo-Ict bedrijven.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.