Connected Worlds

Connected Worlds verbindt de wereld van de openbare buitenruimte met de wereld van digitalisering

Digitalisering maakt het mogelijk om klimaatproblemen in de openbare ruimte op een slimmere manier op te lossen. Samen met gemeenten en RIVM heeft Connected Worlds een beslis- & analyse tool ontwikkeld om de klimaateffecten van interventies in kaart te brengen.

Een van de onderdelen van de tool is een meetunit, ofwel sensorhotel, die aan een lichtmast bevestigd kan worden (zie afbeelding). In dit sensorhotel zitten meerdere sensoren die hyper lokaal de omgeving meten. Een gemeente kan hiermee een meetnetwerk opzetten dat langdurig de effecten van het beleid meet. De data kan indien gewenst gedeeld worden met inwoners. Hiervoor worden op de gebruiker afgestemde dashboards gemaakt.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.