SwiftComply Topco

FOG staat voor vet, en komt uit het Engelse Fat, Oil & Grease. Het zorgt wereldwijd voor grote problemen in het rioolnetwerk van heel wat steden, en is de veroorzaker van de zogeheten 'fatbergs'. FOG zet zich af op de buiswanden van het riool, hardt uit en is daarna moeilijk te verwijderen. Bovendien raakt het rioolstelsel meer en meer beschadigd. Met veel hinder tot gevolg, ook op de weg. De kosten voor de schoonmaak van de riolen en de zuivering van het water lopen jaarlijks op tot in de miljoenen. Bovendien gaan er zo ook tonnen potentiële biobrandstof verloren. Want vet in het afvalwater is vooral afkomstig van pannenvet, of braadvet. En dit probeert men met de vetafscheider terug te winnen als grondstof.

Als bijproduct van voedselproductie en -bereiding wordt FOG ingeschat als de veroorzaker van 50-75% van alle rioolblokkades. Meer nog, er wordt wel eens gefluisterd dat dit de volgende 'plastic soup' zou kunnen worden. Dit fenomeen is in de VS en de VK alomgekend, in tegenstelling tot het Europese vasteland.

Het is wettelijk geregeld dat horecazaken een vetafscheider moeten installeren. Echter, niet iedere horecaondernemer heeft vandaag al een vetafscheider of onderhoudt deze regelmatig. Het resultaat: alsnog dichtgeslibde leidingen, verstoppingen in het riool en veel kosten voor de lokale watermaatschappij, de gemeente en de lokale horeca zelf.

SwiftComply komt geen leidingen ontstoppen of riolen schoonmaken. Wel kan je als overheidsinstantie SwiftComply inzetten voor de horecazaken om het gebruik van vetafscheiders te monitoren en om op grote schaal aan te zetten tot gedragsverandering.

In Amsterdam lanceerden we voor Waternet afgelopen zomer de campagne vetstrijder. In dit pilootproject brachten we in kaart hoeveel vetafscheiders er zijn ten opzichte van het aantal horecazaken. De resultaten waren heel verrassend, het leert ons dat actie nodig is om een antwoord te bieden op het ondergronds vetprobleem.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.