Maasarend, Praktisch in ecologie!

Openbare Ruimte, Klimaatadaptief en Ecologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Maasarend, Praktisch in ecologie is gericht op mee denken en ontzorgen van de opdrachtgevers om biodiversiteit een plaats te geven en/of te laten behouden in uw klimaatadaptieve Openbare Ruimte. De regelgeving omtrent flora & fauna kan gecompliceerd lijken. Soms wordt, onterecht, gedacht dat het dan grote investeringen betreft. Maasarend, Praktisch in ecologie wil u laten zien dat met kleine onderzoeken en ingrepen de biodiversiteit binnen uw Openbare Ruimte een boost kan krijgen. Wij denken met u mee en geven u praktische oplossingen.

Wij zijn een enthousiast all round ecologisch adviesbureau en zijn van alle markten thuis. Door ons kleine team en de daardoor korte lijnen, kunnen wij flexibel werken en u snel van dienst zijn.

Onze specialisatie is gericht op insecten in de stad en op agrarisch gebied, eenvoudige maatregelen met groot effect op de insectenstand. Insecten zijn de basis van de kringloop, als bestuivers, voedsel en plaagbestrijders, een win-winsituatie voor mens en natuur!

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.