VLUGP

VLUGP is een buro voor stedebouw en landschapsarchitectuur. We maken plannen op alle schaalniveaus: van grootschalige landschaps- en stedebouwkundige plannen tot aan concrete inrichtingsplannen voor openbare en private ruimten.

We creëren ruimte met goede verhoudingen, een herkenbare sfeer en een aangename verblijfskwaliteit. Het is onze fascinatie om ook met gewone middelen mooie en bruikbare ontwerpen te maken. We werken zorgvuldig en inventief. Het totale planproces, van concept tot detail krijgt onze aandacht.

Als landschapsarchitecten houden we als vanzelfsprekend rekening met duurzaamheid in onze inrichtingsplannen voor de buitenruimte. Dit betekent echter niet dat het makkelijk is om overzicht te houden welke concrete duurzame keuzes je kunt maken in een ontwerp. Daarvoor hebben we een handig overzicht gemaakt waarin voor alle duurzaamheidsaspecten bekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn voor ieder project op ieder schaalniveau. Dit noemen wij de 'Duurzaamheidsmatrix voor woon- en werkomgevingen'.

Dit is niet alleen bruikbaar voor ons zelf, maar ook kan een opdrachtgever met deze matrix op een eenvoudige en overzichtelijke manier aan bijvoorbeeld een gemeente laten zien of en hoe hun duurzame ambities vertaald worden in concrete inrichtingsmaatregelen.

Deze matrix is een goede aanvulling op al bestaande keurmerken en initiatieven zoals Breeam, Rainproof, Groenkeur en Natuurinclusief Bouwen.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.