Arbor Consultancy

Arbor Consultancy is een boomtechnisch adviesbureau met ruim 35 jaar aan ervaring in de bomenwereld.

Het toekomstige klimaat, maar ook het huidige, biedt diverse uitdagingen als het gaat om de realisatie van projecten waarin bomen een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan langdurige droogteperioden, zware neerslag en piekbuien, luchtverontreiniging, conflicten met (ondergrondse infra) enzovoorts. Daarnaast dragen uiteenlopende eisen van alle betrokkenen bij aan een complexe besluitvorming en realisatie, waarbij te denken valt aan een integrale aanpak voor onder andere hemelwater buffering en vertraging, terugdringen van hitte-eilandeffect, inrichtingseisen openbare ruimte en verkeersveiligheid.

BOMEN EN BODEM ZIJN DE EXPERTISE VAN ARBOR CONSULTANCY

Wij onderzoeken de mogelijkheden, creëren kansen en komen tot praktische oplossingen. Hierbij verrijken groen, grijs, rood en blauw in harmonie onze openbare ruimte, ook op plaatsen waar u dacht dat dit niet mogelijk was. Dit doen wij niet alleen, maar samen met u en de (eventuele) andere stakeholders van uw project.

Want: Together we create the urban forest!

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.