NL Greenlabel

NL Greenlabel heeft tot doel het creëren van gezonde en een duurzame leefomgeving waarbij mens en natuur in balans zijn. Het gebruik van duurzame producten en materialen en groen in de ruimste zin van het woord staan hierbij centraal.

Om dit ook meetbaar te maken is er in opdracht van NL Greenlabel het eerste integrale duurzaamheidslabel ontwikkeld voor materialen, producten, planten en gebieden. Dit label biedt in één oogopslag inzicht in de mate van duurzaamheid van producten & materialen, planten of gebieden. Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te maken. Zo is het mogelijk om de effecten van de gemaakte keuzes voor materialisatie, energie, biodiversiteit en de rol van de mens inzichtelijk te maken.

Door de koppeling met de Wetenschappelijke Raad van Advies en de NL Professionals (hoveniers en ontwerpers) als duurzaamheidsexperts is het mogelijk om samen met de diverse stakeholders de duurzaamste woonwijken, bedrijventerreinen en parken te ontwerpen, realiseren en beheren.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.