De Aquanoom

Beheer
De Aquanoom adviseert gemeentes en waterschappen over het verantwoord beheer van oppervlaktewater, oevers, waterbodems en natuur- of recreatiegebieden.

Beleid
In nauw overleg met onze opdrachtgevers stellen we overzichtelijke beleidsplannen op, waarin we ambities vertalen naar concrete werkzaamheden.

Uitvoering
De Aquanoom is er ook voor de uitvoering of begeleiding van deze werkzaamheden. Kijk onder projecten voor een overzicht van recente opdrachten.

Onze kernactiviteiten:

 • Peilwerkzaamheden
 • Inventarisaties
 • Inspecties (ook NEN 2767-4)
 • Werkvoorbereiding
 • Directievoering
 • Toezicht
 • Beleidsplannen
 • Beheerplannen
 • Software ontwikkeling
 • GIS en databeheer
 • Asset management
 • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

 • Wissel kennis en ervaringen uit.

 • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

 • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.