TFI Vitaler Groen

TFI dé aanpak van wateroverlast

De makkelijkste weg om wateroverlast aan te pakken is de bodemverdichting van binnenstedelijk groen opheffen door middel van de TFI-methode®. Eén behandeling volstaat, daarna zakt het water direct de bodem in en neemt de opnamecapaciteit van de bodem met tientallen procenten toe. Vervolgens verbetert ook de kwaliteit van de beplanting, waardoor overtollig water in de bodem beter wordt opgenomen en verdamp (een volwassen vitale boom kan wel tot 1000 liter per dag verdampen).

De TFI-methode® is een techniek die door het bedrijf in De Bilt zelf is ontwikkeld. TFI gebruikt speciale luchtdrukapparatuur om scheuren en poriën in de bodem te maken en onderling met elkaar te verbinden. Zo ontstaat een optimale dooradering en een blijvend open bodemstructuur. Water dat eerder bleef staan, vloeit nu veel makkelijker af naar het grondwater. Er is geen overlast en de grasmat wordt niet aangetast, alle werkzaamheden vinden ondergronds plaats. Het is bovendien een milieuvriendelijke oplossing, omdat uitsluitend natuurlijke substraten worden toegepast.

Positieve binnenstedelijke neveneffecten

Bodembehandeling met de TFI-methode heeft veel positieve neveneffecten voor de binnenstedelijke omgeving. Mede dankzij de betere bodemstructuur en waterbuffering levert het namelijk ook vitaler groen op. Hierdoor is op warme dagen de temperatuur onder en rondom bomen gemiddeld 5 graden lager dan de omgevingstemperatuur. Zo bieden gezonde bomen een oplossing voor nóg een binnenstedelijk probleem, namelijk urban heating. Daarnaast vangen vitale bomen veel beter fijnstof af.

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.