Drainvast

Drainvast bv heeft een aantal producten voor de openbare ruimte ontwikkeld, gericht op klimaatadaptatie. Probleemoplossend, duurzaam en eenvoudig.

Drainvoeg: een waterdoorlatende infiltratievoeg voor waterpasserende bestrating. Speciale stenen zijn niet nodig, oud (historisch) uitkomend materiaal is ook geschikt. Toepassingen: reconstructie straten en pleinen, parkeerkelders- en daken, nieuwbouwplannen. Resultaat: vlak aangelegd straatwerk met een toegevoegde waarde. Voordeel: voorkomen wateroverlast, milieuvriendelijk en kostenbesparend.

Drainstop: een verborgen kolk die alleen in werking treedt als het waterpeil in de waterbufferende fundering een bepaald maximum niveau overstijgt.

Drainbrick: een put op steenformaat om eenvoudig problemen van wateroverlast door spoorvorming op te lossen.

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België