Lageschaar Vaste Planten

Klimaatadaptieve beplantingssystemen

Het Prairie Garden beplantingssysteem van Lageschaar Vaste Planten is een antwoord op hittestress en wateroverlast. Een duurzame beplanting die goed past binnen de veranderende vereisten van de natuur en daarmee zeer geschikt voor gebruik in een klimaatbestendige tuin. Prairie Garden is onderhoudsarm, heeft een natuurlijke uitstraling en een positief effect op de biodiversiteit. Prairie Garden® ondervangt de problematiek van klimaatverandering in één systeem.


Je maakt het natuurlijk met Lageschaar!

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.