Tree Ground Solutions

Tree Ground Solutions staat voor de 'moderne groeiplaats' voor bomen en biedt oplossingen voor de volledige inrichting van groeiplaatsen in en rondom het stedelijk gebied. Met onze systemen reguleren we water-, voeding- en zuurstoftoevoer; de basiselementen voor een gezonde groei van bomen. Daarbij worden de bomen zo goed mogelijk afgeschermd van negatieve invloeden van buitenaf. Geen enkele situatie is hetzelfde en om deze reden is het van belang dat groeiplaatsspecialisten in een vroeg stadium bij het project worden betrokken. In overleg met u zullen wij uw specifieke doelstellingen gezamenlijk doornemen. De omgeving, algehele inrichting van de straat en het grondwaterpeil zal daarbij worden geanalyseerd. Aan de hand daarvan zullen wij een advies uitbrengen; een advies met als doel de bomen een unieke en duurzame thuisbasis te geven. Door de ontwikkelingen in het stedelijk gebied zien wij het als absolute noodzaak om ervoor te zorgen dat bomen tientallen jaren op een gezonde manier met ons mee zullen gaan.

Wij zijn van mening dat unieke groeiplaatsvoorzieningen niet alleen goed zijn voor de bomen zelf, maar voor alles daaromheen. Gezond groen in het stedelijk gebied bevordert niet alleen de charme van de stad, ook draagt het voor een groot gedeelte bij aan de levenskwaliteit van onszelf. Met een groeiplaatssysteem van TGS staan wij al jaren garant voor kwaliteit, vruchtbare grond, goede water- en zuurstofvoorziening en persoonlijk advies.

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België