Gebiedsmanagers

Gebiedsmanagers gaat voor duurzaamheid! Duurzaamheid is een containerbegrip. Het is vaag, maar tegelijkertijd omvat het heel veel. Als civiel ingenieursbureau hebben wij een duidelijke, integrale visie waarbij duurzaamheid in de buitenruimte neerkomt op klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en sociale duurzaamheid. Dat lichten we graag toe.

Een belangrijke recente slag in de duurzaamheidstransitie is het Klimaatakkoord. Gebiedsmanagers pakt hierop door. Dit akkoord is afgelopen juni getekend en vormt de hoofdmoot van de Nederlandse invulling van het klimaatverdrag van Parijs. Het akkoord is inmiddels omgezet in een Klimaatplan en richt zich, via ruim 600 afspraken, met name op klimaatmitigatie: het voorkomen van klimaatverandering door een milieuvriendelijk systeem. Gebiedsmanagers grijpt dit akkoord aan en zet koers naar klimaatmitigatie. Met scherpe visie op de invulling van hedendaagse transities maken wij ambities voor klimaatmitigatie concreet. Dit doen we met onze pragmatische projectbenadering, gekenmerkt door een wijkgerichte aanpak. De bewoner en gebruiker van een gebied speelt hierin een hoofdrol terwijl we sturen op beleidskaders, maakbaarheid en betaalbaarheid. We zetten hier o.a. het Ambitieweb van Duurzaam GWW in.

In onze wijkgerichte aanpak brengen wij ook standaard, naast klimaatmitigatie en aandacht voor de samenleving, expertise over klimaatadaptatie in. Onze jarenlang ontwikkelde kennis en ervaring stelt ons in staat toekomstbestendige buitenruimten te realiseren ten aanzien van water, hitte en bodem. Ook hierbij verkiezen wij de participatieve aanpak, waarbij voor de optimale oplossing de bewoner een hoofdrol speelt. We doen dit door de inzet van onze unieke BIM en GIS tools, zoals een projectspecifiek Gebiedsportaal en Digitale Enquêtetool.

Wij nemen u graag mee in onze hedendaagse, integrale aanpak en laten zien hoe wij werken aan een toekomstbestendig projectresultaat voor uiteenlopende klanten in de keten zoals gemeenten, ontwikkelaars en aannemers. Zo pakt Gebiedsmanagers haar verantwoordelijkheid in de overgang naar een duurzame samenleving.

We lichten onze aanpak toe tijdens onze presentatie 'Op weg naar een klimaatbestendige wijk' in het Wijktheater om 14.00 uur. Voor een goed gesprek bezoekt u onze stand op 2.1.25. Of kijk voor meer informatie op www.samenwerkenaanklimaatadaptatie.nl of www.gebiedsmanagers.nl

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Wat is STAY & GO?