TreeBUILDERS

Innovatieve groeiplaatsconstructie veel meer dan alleen een oplossing voor bomen.

Het TreeParker®-systeem is een ondergrondse groeiplaatsconstructie die bomen de ruimte geeft om te wortelen, ook onder verharding. Maar naast een groeiplaats is het tevens een waterretentie systeem. TreeParker® combineert zowel groen, grijs en blauw en behoort bij de oplossingen voor onze nieuwe "smart city".

Het is duidelijk dat bomen de stad mooier maken. Maar stadsbomen geven ons nog zoveel meer voordelen en worden daarom gezien als de basis van de groenstructuur van de stad. De Treeparker oplossingen voor regenwaterbeheer bieden een duurzame en effectieve aanpak waarbij de mogelijkheden van de groene infrastructuur optimaal worden benut. Het TreeParker systeem is hiermee naast een groeiplaats voor bomen ook een regenwateropvangsysteem en een bioretentiessyteem. Meer informatie vindt u op de website van TreeBUILDERS een dochterbedrijf van Greenmax. www.treebuilders.eu

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.