Antea Group

Stedelijk water als systeem
Antea Group beschouwt het stedelijk water als systeem. Om maatschappelijk rendement te halen kunnen oppervlakte water, afval-, regen- en grondwater - niet meer los van elkaar gezien worden. De voorzieningen moeten in samenhang ontworpen en beheerd worden om de gewenste effecten - leefbaarheid, veiligheid, doelmatigheid - te waarborgen. Wij brengen disciplines en partijen bij elkaar zodat we uitdagingen als klimaatverandering en bezuinigingen het hoofd kunnen bieden.

Duurzame ambitie
Antea Group wil een toonaangevend partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving, ook op het gebied van stedelijk water. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door onze kennis in te zetten voor een volhoudbare toekomst. Vol trots en met plezier.

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België