Wijken van de Toekomst

Mens en natuur hebben recht op een gezonde veilige leefomgeving die in balans is. Een goede gezondheid is niet vanzelfsprekend, deze is afhankelijk van vele factoren. Tevredenheid, geluk, stressniveau enz. Veel van deze zaken kunnen beïnvloed worden door een leefomgeving die in balans is en waarin mensen betrokken zijn en zich vertegenwoordigd voelen. Een harmonieuze leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan een 'gezonde samenleving' waarin mensen samen: wonen, leven, sporten, recreëren, kinderen groot brengen, enz.

In een veranderende omgeving en wetgeving komen veel vraagstukken op overheidsinstantie af. Het is de overheid een plicht om er alles aan te doen de temperatuurstijging tot ruim 2 graden te beperken. Tevens dienen broeikasgassen in 2030 met minstens 40 procent verminder te zijn t.o.v. 1990. Als je het verder trechtert heeft Brabant een probleem met de bestrijding van de eikenprocessierups die 2,5 miljoen euro in 2020 gaat kosten. Kortom de TOEKOMST is NU!

Wijken van de Toekomst biedt haar concept aan (semi) overheden terreineigenaren, woningbouwverenigingen en zorginstellingen, om zo voor hen inzichtelijk te maken waar eventuele verbeterpunten zijn in een betreffende wijk en welke maatregelen toegepast kunnen worden.

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.