Sweco

Het klimaat verandert, we merken steeds vaker de effecten. Dit heeft grote impact op steden en samenlevingen van de toekomst. Een stad moet leefbaar zijn in alle seizoenen en veerkrachtig bij weerextremen. Sweco werkt daarom aan steden die bewoners beschermt tegen hitte, droogte, bodemdaling en wateroverlast. Nederland zonder water is ondenkbaar. In onze laaggelegen en dichtbevolkte delta is goed omgaan met wateroverlast en droogte dan ook erg belangrijk. Een integrale aanpak is noodzakelijk. Onze experts leveren je oplossingen om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en droogte en om de zoetwatervoorziening op peil te houden.

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa's grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,8 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm. Met 16.000 topexperts, die beschikken over uitgebreide regionale, nationale en internationale kennis en technische expertise, werken wij aan de uitdagingen die het veranderende klimaat en urbanisatie met zich mee brengen. Het is ons werk om altijd een stap vooruit te zijn.

Sweco is actief in De klimaatstraat. De klimaatstraat is een initiatief van verschillende innovatieve bedrijven die samenwerken aan verduurzaming en slimme vergroening van de stedelijke omgeving. Door jarenlange ervaring zijn wij in staat om bestaande problematiek te analyseren en oplossingen te bieden die naadloos aansluiten bij uw wensen en de omgeving.

Onze klimaatstraat oplossingen:

  • Staat van je straat | Een klimaatlabel voor iedere straat in de stad.
  • Droogterisico | Preventief droogterisico onderzoek en droogterisico kaart.
  • Klimaat | Climate app, Klimaatstraatstresstest en De klimaatadaptieve straat, Klimaatadaptieve parkeerplaats.
  • WODAN123-methodiek | Analyse van de oorzaken van wateroverlast en bestrijding.
  • Hittestresskaart | Op welke plek zijn maatregelen effectief.
  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.