Waarom bezoeken

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten

Op donderdag 21 november 2019 bent u samen in Expo Houten met vele honderden professionals om uw kennis te delen, inspiratie op te doen en u te laten informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van de klimaatadaptieve stad en leefomgeving.

De beurs is met name interessant als u werkzaam bent bij een gemeente, provincie, waterschap, rijksoverheid, projectontwikkelaar, onderzoek- / adviesbureau of kennisinstituut.

De huidige klimaatverandering heeft grote gevolgen. Of er nu wel of geen klimaatwet komt, het huidige en toekomstige klimaat zorgt niet alleen voor grotere hoeveelheden regenwater, maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater en zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. Openbare ruimte, met name in steden, zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht.

Tijdens het evenement vindt u oplossingen voor de uitdaging waar alle steden, nu en in de komende jaren, mee geconfronteerd worden: het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving. Tijdens de beurs wordt ingegaan op de klimaatverschillen binnen steden en de duurzame oplossingen voor de bijkomende problematieken.

Van klimaatadaptatie tot hemelwaterafvoer

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten

Op de Vakbeurs Klimaat worden alle mogelijkheden, problemen en oplossingen rond de klimaatbestendige stad getoond en besproken. Zo vindt u op de beurs onder meer innovatieve producten voor bestrating, platte daken, groenvoorzieningen, pleinen en hemelwaterafvoer en -opvang.

Tijdens een actueel lezingenprogramma worden visies en maatregelen besproken die de waterveiligheid en de openbare ruimte verbeteren en die ervoor zorgen dat veiligheid en leefbaarheid elkaar versterken.

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten
Ik vond het gezellig met pleintjes waar je kan zitten, koffie en thee in overvloed. Overzichtelijke stands en vriendelijke standhouders.

Bezoeker editie 2018

De beurs geeft een prachtig overzicht met creatieve oplossingen van hoe je met regenwater in het stedelijke gebied om kunt gaan.

Unie van Waterschappen

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België