Waarom bezoeken

Voor iedereen die geïnteresseerd is in groene, water- en klimaatbestendige openbare ruimte

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten

Op donderdag 21 november 2019 komen in Expo Houten professionals bijeen om kennis en inspiratie te delen op het gebied van water- en klimaatbestendige stad. De gelijknamige vakbeurs biedt voor het vijfde jaar op rij een platform voor geïnteresseerde professionals.

De beurs is met name interessant voor mensen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, onderzoek- en adviesbureaus en kennisinstituten.

De huidige klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regenwater, maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. Openbare ruimte in steden zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht.

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten

Tijdens het evenement vindt u oplossingen voor de uitdaging waar alle steden, nu en in de komende jaren, mee geconfronteerd worden: het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving. Tijdens de beurs wordt ingegaan op de klimaatverschillen binnen steden en de duurzame oplossingen voor de bijkomende problematieken.

Van klimaatadaptatie tot hemelwaterafvoer

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten

Op de Vakbeurs Klimaat worden alle mogelijkheden, problemen en oplossingen rond de klimaatbestendige stad getoond en besproken. Zo vindt u op de beurs onder meer innovatieve producten voor bestrating, platte daken, groenvoorzieningen, pleinen en hemelwaterafvoer en -opvang.

Tijdens een actueel lezingenprogramma worden visies en maatregelen besproken die de waterveiligheid en de openbare ruimte verbeteren en die ervoor zorgen dat veiligheid en leefbaarheid elkaar versterken.

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten
Ik vond het gezellig met pleintjes waar je kan zitten, koffie en thee in overvloed. Overzichtelijke stands en vriendelijke standhouders.

Bezoeker editie 2018

De beurs geeft een prachtig overzicht met creatieve oplossingen van hoe je met regenwater in het stedelijke gebied om kunt gaan.

Unie van Waterschappen

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen.