Producten en diensten

Op de beursvloer

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten

Vakbeurs Klimaat onderscheidt zich als vakbeurs door het grootste en alles omvattende aanbod voor het (her)inrichten van de klimaat- en waterbestendige stad en leefomgeving. De 3 thema's zijn wateroverlast, hittestress en droogte.

U vindt onder meer innovatieve producten op het gebied van:

  • Waterbeheer (infiltratie, buffering, afvoer)
  • Waterdoorlatende verharding
  • Groeninrichting (beplanting, dak- en gevelgroen, biodiversiteit, groenmanagement)
  • Riolering
  • Advies (ontwerp en beheer van openbare ruimte, klimaatbestendige stad, klimaatadaptatie)
Vakbeurs Klimaat in Expo Houten
Deskundigen nemen ruim de tijd om je te woord te staan. Groot aanbod.

Bezoeker editie 2018

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België