Producten en diensten

Op de beursvloer

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten

Vakbeurs Klimaat onderscheidt zich als vakbeurs door het grootste en alles omvattende aanbod voor het (her)inrichten van de groene, klimaat- en waterbestendige stad.

 • Hemelwaterinfiltratie- en buffering
 • Waterdoorlatende verharding
 • Groeninrichting (beplanting, dak- en gevelgroen, biodiversiteit, groenmanagement)
 • Riolering
 • Advies (ontwerp en beheer van openbare ruimte, klimaatbestendige stad, klimaatadaptatie)
 • Waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers)
 • Deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton)

Registreer voor gratis toegang

Registreer u vooraf om snel de beursvloer op te gaan. Vakbeurs Klimaat biedt gratis toegang, gratis koffie, thee en fris én gratis lezingen! Registreer hier.

Vakbeurs Klimaat in Expo Houten
Het is duidelijk waarvoor je naar deze beurs gaat, alles heeft met 1 onderwerp te maken.

Bezoeker editie 2017

 • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

 • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

 • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

 • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.