Riolering

Klimaat, water en riool hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Voor overheden en bedrijven die professioneel met stedelijk waterbeheer bezig zijn: gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers, adviesbureaus, toeleverende bedrijven en onderwijsinstellingen. De focus ligt op techniek, zuivering en transport.

  • Afkoppelen (infiltratie, afscheiders, pompen)
  • Stedelijk water (oppervlaktewater)
  • Extreme buien (hemelwaterberging en -afvoer)
  • Aansluiten (lozen, afvalwater)
  • Rioolrenovatie (relinen)
  • Riothermie (duurzaamheid, circulaire economie)

Als gevolg van de klimaatverandering en de toename van hevige buien moeten gemeenten voldoende ruimte zien te vinden om al het extra water op te vangen. Ook vanwege de energietransititie en verdergaande digitalisering gaat er ondergronds veel gebeuren wat dus ook gevolgen heeft voor de riolering. Gemeenten moeten zorgen dat ze voldoende vakkennis voor het stedelijk waterbeheer in huis hebben én houden.

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België