Riolering

Klimaat, water en riool hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Voor overheden en bedrijven die professioneel met stedelijk waterbeheer bezig zijn: gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers, adviesbureaus, toeleverende bedrijven en onderwijsinstellingen. De focus ligt op techniek, zuivering en transport.

  • Afkoppelen (infiltratie, afscheiders, pompen)
  • Stedelijk water (oppervlaktewater)
  • Extreme buien (hemelwaterberging en -afvoer)
  • Aansluiten (lozen, afvalwater)
  • Rioolrenovatie (relinen)
  • Riothermie (duurzaamheid, circulaire economie)

Als gevolg van de klimaatverandering en de toename van hevige buien moeten gemeenten voldoende ruimte zien te vinden om al het extra water op te vangen. Ook vanwege de energietransititie en verdergaande digitalisering gaat er ondergronds veel gebeuren wat dus ook gevolgen heeft voor de riolering. Gemeenten moeten zorgen dat ze voldoende vakkennis voor het stedelijk waterbeheer in huis hebben én houden.

  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.