Het belang van de ondergrond en grondwater voor de klimaatbestendige stad

De ondergrond is enorm belangrijk bij klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld t.a.v. grondwater: te lage of te hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot verdroging van natuur en groen, verzakkende riolering en wegen, paalrot, schimmel in woningen, instabiele wegen en drassige parken. Maar ook klimaatmaatregelen zoals doorlatende verharding en infiltratievoorzieningen, kunnen onbedoeld grondwateroverlast veroorzaken. Tenzij we de ondergrond erbij betrekken. Dan kunnen we klimaatfouten voorkomen. Ook biedt de (diepere) ondergrond juist kansen: zoals het opvangen en bufferen van regenwater. Dit water kan dan in tijden van droogte weer worden gebruikt voor verkoeling van hete pleinen of vergroening maar ook voor het op peil brengen van de grondwaterstand. We ondersteunen ons verhaal met praktische voorbeelden.

 • Maarten Kuiper
  Maarten Kuiper

  Wareco

 • Inge Schuurman
  Inge Schuurman

  Wareco

Locatie: Eikenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 12:00
Einde: 12:45
 • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

 • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

 • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

 • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.