Stresstest, en dan?

U heeft inmiddels vast een (regionale) light stresstest uitgevoerd. Wat kunt u hiermee?

In een half uurtje halen we het net op met de belangrijke lessen uit de stresstest en kijken we samen naar de toekomst.

U krijgt handvatten voor het leven na de stresstest en we kijken naar concrete maatregelen en beleidskeuzes.

  • Bertrick van den Dikkenberg
    Bertrick van den Dikkenberg

    Buro Boot

Locatie: Hoofdpodium
Datum: 08/11/2018
Begin: 12:00
Einde: 12:45
  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen.