Kosteneffectief investeren in klimaatverandering

Overheden hebben de ambitie om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. Ondanks dat ruimtelijke adaptatie vaak wordt genoemd als meest ingrijpend en omvangrijk onderdeel van het deltaprogramma is opvallend dat tot op heden weinig aandacht is voor analyse van schade en kosteneffectiviteit van maatregelen.

Alex Hekman, business director Water bij Sweco, geeft een analyse van de extra kosten die klimaatverandering met zich meebrengt voor het beheer van de openbare ruimte. Van daaruit geeft hij zijn visie op de doelmatigheid van adaptatiemaatregelen. Uit projecten van Sweco trekt hij lessen die als bouwstenen kunnen worden gebruikt voor een zinvolle en kosteneffectieve investeringsstrategie.

  • Alex Hekman
    Alex Hekman

    Business director Water bij Sweco

Locatie: Eikenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 10:00
Einde: 10:45
  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen.