Acceptatie klimaatadaptatieve oplossingen bij burgers én beheerders

Help, we moeten gaan uitleggen dat de buitenruimte er anders uit gaat zien! Klimaatadaptief ontwerpen resulteert in nieuwe, relatief onbekende ontwerpprincipes. Dit vraagt van zowel de gemeentelijk beheerder als van de gebruikers acceptatie van een nieuwe werkelijkheid. Daarmee worden bewustwording, acceptatie en participatie bij het ontwerp en realisatie van nieuwe ontwerpprincipes een belangrijke component.

  • Karel Ossewaarde
    Karel Ossewaarde

    Gebiedsmanagers

Locatie: Iepenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 13:00
Einde: 13:45
  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen.