Vet in of uit de put?

FOG staat voor vet, en komt uit het Engelse Fat, Oil & Grease. FOG is een begrip geworden, het zorgt voor grote problemen in het rioolnetwerk van heel wat wereldsteden. Als restproduct van voedselproductie en -bereiding wordt FOG ingeschat als de veroorzaker van 50-75 % van alle inline rioolblokkades. Meer nog, er wordt wel eens gefluisterd dat dit de volgende 'plastic soup' zou kunnen worden. Dit fenomeen is in de VS en de VK alomgekend, in tegenstelling tot het Europese vasteland.

Ontdek hoe jouw collega's uit het buitenland een antwoord trachten te bieden op het probleem en hoe SwiftComply daarin een actieve rol vervult.

  • Lily van Hende
    Lily van Hende

    SwiftComply

Locatie: Elzenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 15:00
Einde: 15:45
  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen.