Natuurlijke kringlopen beperken de opwarming van de aarde

Composteren draagt bij aan vastlegging van CO2 in de bodem, maar sluit ook de stikstof en fosfaat kringloop.

Toch gebruiken veel gemeentes (on)bewust kunstmest wat tegenstrijdig is met de klimaatdoelstellingen, hoe men dit kan voorkomen wordt uitgelegd in deze presentatie.

  • Hans van der Staak
    Hans van der Staak

    Den Ouden Groep

Locatie: Iepenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 14:00
Einde: 14:45
  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen.