Ervaringen met hemelwateroplossingen in de praktijk

Al een aantal jaren worden maatregelen genomen om wateroverlast in de openbare ruimte terug te dringen. Welke oplossingen passen het beste bij welke situatie? Hoe kom je tot een goede afwegingen van de diverse oplossingsrichtingen. Wij nemen u mee in het proces van initiatief tot realisatie om tot de meest geschikte oplossing te komen. Daarbij kunnen wij vanuit ervaringen en toetsingen in de gemeente Bergen op Zoom laten zien wat de effecten zijn jaren na realisatie. Gijs Spruijt, adviseur riolering van de gemeente Bergen op Zoom, vertelt u vanuit zijn praktijkervaring welke oplossingen werken en hoe deze gemonitord worden. Op deze wijze wordt de theorie ook daadwerkelijk getoetst in de praktijk, zelfs 10 jaar na aanleg.

  • Maikel Pollaert

    AGEL Adviseurs

  • Gijs Spruijt

    Gemeente Bergen op Zoom

Locatie: Iepenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 15:00
Einde: 15:45
  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.