Grondwater in beeld

Water is een belangrijk element in ons dagelijks leven. We hebben er met regelmaat bewust of onbewust mee te maken en kunnen niet zonder. Ook waar je denkt dat het niet is. We hebben het dan over grondwater In de presentatie gaan we in op het nut, de noodzaak en meerwaarde van het meten van grondwaterstanden en van het bijhouden van de grondwaterfluctuatie. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

 • Wie is verantwoordelijk?
 • Wat is grondwateroverlast?
 • Wat zijn de oorzaken?

Daarnaast word ingegaan op hoe de grondwaterstand (GHG) nu vaak wordt bepaald en hoe gemakkelijk een (kleinschalig) grondwatermeetnet opgezet kan worden.

 • Roel van den Berg
  Roel van den Berg

  Econsultancy

Locatie: Eikenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 13:00
Einde: 13:45
 • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

 • Wissel kennis en ervaringen uit.

 • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

 • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België