Grondwater in beeld

Water is een belangrijk element in ons dagelijks leven. We hebben er met regelmaat bewust of onbewust mee te maken en kunnen niet zonder. Ook waar je denkt dat het niet is. We hebben het dan over grondwater In de presentatie gaan we in op het nut, de noodzaak en meerwaarde van het meten van grondwaterstanden en van het bijhouden van de grondwaterfluctuatie. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

 • Wie is verantwoordelijk?
 • Wat is grondwateroverlast?
 • Wat zijn de oorzaken?

Daarnaast word ingegaan op hoe de grondwaterstand (GHG) nu vaak wordt bepaald en hoe gemakkelijk een (kleinschalig) grondwatermeetnet opgezet kan worden.

 • Roel van den Berg
  Roel van den Berg

  Econsultancy

Locatie: Eikenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 13:00
Einde: 13:45
 • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

 • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

 • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

 • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.