Klimaatoplossingen voor leefbare woon- en werkomgevingen

Aan de hand van actuele projecten worden uiteenlopende oplossingen toegelicht om woon- en werkomgevingen Klimaatbestendig te maken. Onder andere de integrale aanpak bij het bedrijventerrein Euvelgunne in samenwerking met de gemeente Groningen wordt nader toegelicht en wat hier de succesfactoren zijn.

Interessant voor

Overheden, waterschappen, woningbouwcoöperaties, vastgoed partijen, bedrijven.

  • Marcel Janssen
    Marcel Janssen
  • Johan Bel
    Johan Bel
Locatie: Klimaatpraat 1
Datum: 21/11/2019
Begin: 12:00
Einde: 12:30
Sector:

Kennis & Inspiratie

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.