Klimaatrobuuste groeninrichting van de openbare ruimte

Hoe te anticiperen op klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte

Aan de hand van praktische voorbeelden over het klimaatbestendig, duurzamer en zeker groener en duurzamer inrichten van de stedelijke omgeving wordt ingegaan op het onderwerp. Dit omdat de komende jaren de steden en ommelanden leefbaar gehouden moeten worden. Temperaturen van boven de 40 graden en extreme neerslag zijn binnen 5 a 10 jaar "normaal". Deze opgave vraag een snelle omslag in het huidige denken en doen bij nieuwe stedelijke ontwikkeling, zeker bij renovaties en het beheer en onderhoud van het stedelijk en landelijke gebied door uitvoerende diensten van diverse overheden. Door alternatieve vormen van inrichting kan er snel- ler geanticipeerd worden op het leefbaar houden van de stad inclusief het beheersbaar houden van schade en de vele kosten van beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de ommelanden.

  • Harte Hartlief
    Harte Hartlief

    Ecoconsult GMM

Locatie: Elzenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 10:00
Einde: 10:45
  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België