Werken aan een klimaatbestendige wijk voor en mét bewoners

Praktijkvoorbeelden, o.a. uit de wijk Gageldonk west in Bergen op Zoom. Deze wijk wordt in 10 jaar klimaatbestendig heringericht. De gemeente investeert in klimaatmaatregelen bij de herinrichting van het openbaar gebied. Daarnaast zijn verschillende initiatieven ontplooid waarbij bewoners worden geactiveerd in hun tuin en aan hun woning maatregelen te treffen. Zo wordt de gehele wijk klimaatadaptief en leefbaarder, voor en met de bewoners van de wijk.

Linda Blaauboer werkt als adviseur Landschap, Stedebouw en Duurzaamheid bij Movares. Zij werkt met focus op ruimtelijke kwaliteit (leefbaarheid) in combinatie met techniek (bv. klimaatadaptief ontwerpen). De kern van een goed advies is voor Linda een integrale aanpak.

Interessant voor

Beleidsmakers, projectleiders, omgevingsmanagers, wijkadviseurs, bewoners en wijkbeheerders.

 • Linda Blaauboer
  Linda Blaauboer
Locatie: Klimaatpraat 2 (koptelefoon)
Datum: 21/11/2019
Begin: 12:30
Einde: 13:00
Sector:

Kennis & Inspiratie

 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Wat is STAY & GO?