Klimaatbestendig stadsgroen – hoe kies je dat?

Stadsgroen is een belangrijke factor in het klimaatbestendig maken van steden. Om wateroverlast, droogte en hitte te overleven moeten planten over specifieke eigenschappen beschikken. Daarnaast willen we ook nog dat ze ons helpen bij het koel houden van de stad en de biodiversiteit bevorderen.

Is dat te veel gevraagd? Gelukkig niet. Binnen het assortiment bomen, heesters en vaste planten zijn veel soorten te vinden die dit allemaal kunnen. Vaak zijn dat soorten die we al jaren kennen en gebruiken, maar waarvan we niet wisten hoe goed ze zich houden onder extreme klimaatomstandigheden.

Margareth Hop adviseert regelmatig over functionele beplanting voor moeilijke locaties of waar bijzondere eisen aan worden gesteld. Vandaag laat ze zien op welke planteneigenschappen u kunt letten als u klimaatbestendige beplanting zoekt. Recente kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt gecombineerd met concrete voorbeelden van geschikte planten.

Interessant voor

Gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwverenigingen, hoveniers, ontwerpers, aanleg- en onderhoudsbedrijven.

  • Margareth Hop
    Margareth Hop
Locatie: Klimaatpraat 3
Datum: 21/11/2019
Begin: 11:30
Einde: 12:00
Sector:

Kennis & Inspiratie

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.