Van Leeuwenhoekpark Delft, Park en Klimaatlab

Het Van Leeuwenhoekpark wordt een park in een stenige omgeving op het dak van de spoortunnel in Delft. Het is gelegen op een warme plek in de stad. De resultaten van klimaatonderzoek (wind en hitte) zijn benut om tot een ontwerp (VO) te komen met een prettig windklimaat en waar op de juiste plekken in en rond het park koelte wordt geboden met beplanting of water (fontein). De komende jaren worden er klimaatmetingen gedaan in het park. Met de onderzoeksresultaten kunnen we het ontwerp (DO) verfijnen en we leren ervan voor volgende openbare ruimte projecten. De resultaten van de onderzoeken en de vertaling hiervan naar het ontwerp staan centraal in de lezing.

  • Marie-Laure Hoedemakers
    Marie-Laure Hoedemakers

    LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

Locatie: Hoofdpodium
Datum: 08/11/2018
Begin: 11:00
Einde: 11:45
  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.