Afkoppelen als mitigatiemaatregel

Om gasloos te kunnen verwarmen zullen we naar andere (omgevings)warmtebronnen moeten. Die zijn er voldoende en kunnen we goed gebruiken. Als voorbeeld het winnen van warmte uit oppervlaktewater en het riool. Prima technieken, die hun bestaansrecht al min of meer bewezen hebben. Afkoppelen van regenwater zal echter leiden tot een veel hoger rendement, omdat de warmtewinning dan volledig op het DWA gedimensioneerd kan worden. Dus afkoppelen leidt tot een hoger warmterendement én is uiteraard een prima adaptieve maatregel. Een ander voorbeeld is algenbestrijding om de leefbaarheid tijdens warme dagen te bevorderen. Koelen kan effectief zijn, maar is een dure maatregel. Als de gewonnen warmte echter 's winters weer benut wordt voor de verwarming van onze gebouwde omgeving, snijdt het mes aan meerder kanten. Voorbeelden om mitigatie en adaptatie niet meer afzonderlijk in te vullen, maar te zoeken naar de geïntegreerde meerwaarde.

  • Simon Bos
    Simon Bos

    Tauw

Locatie: Iepenzaal
Datum: 08/11/2018
Begin: 11:00
Einde: 11:45
  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België