Aquaflow

Het Aquaflowsysteem is een wegfundering die geschikt is om snel grote volumes hemelwater te bergen en berijdbaar is door zwaar verkeer. Vergelijk het met een sloot onder de bestrating. Water van daken en straten wordt in de weg gebufferd, gezuiverd en afgevoerd of geïnfiltreerd. Met Flowfacts kan de buffer intelligent gemaakt worden en kan men real time het functioneren van de waterberging monitoren en vastleggen.

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.