Aquaflow

Het Aquaflow systeem buffert en zuivert hemelwater in wegen en terreinen. Een waterberging net onder de bestrating en daardoor ook toepasbaar bij hoog grondwater of kleigrond. Het water kan intreden via de stenen, via kolken of via buizen. Daardoor zijn alle verhardingsvormen mogelijk zoals (waterpasserende) straatstenen, oude straatstenen of asfalt. Voor ontwerpers zijn er parkstenen en parksteentjes; vijfhoekige elementen voor vormvrije en richtingloze ontwerpen.

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Ook in België