AQA HydraSep

Uitdaging:
Onze uitdaging is: maatwerk oplossingen bieden voor waterproblemen, tegen de laagst mogelijke kosten voor het hoogst mogelijke rendement. Ons werkgebied is breed: van beheersing van terreinwater tot sanering van riooloverstort, van olieafscheider tot stankbestrijding in de industrie.

Kwaliteitsbeginsel:
Volgens ons Quality Assurance (inderdaad: de 'QA' van AQA) beginsel is aantoonbaar goed functioneren in praktijk voor onze producten het belangrijkste kwaliteitscriterium. Daarom investeren wij in onderzoek en routinematige inspectie van gerealiseerde installaties.

Meten is weten:
Wij meten aan regenwaterbehandeling, riolering en randvoorzieningen, uit eigen interesse en in het kader van opdrachten. Meten is weten, maar goed meten is een kunst. AQA HydraSep zoekt en vindt antwoorden om in het moeilijke medium riolering met inventiviteit tot nuttige meetresultaten te komen.

Keuzes en compromissen:
Onze bevindingen en die van derden bevestigen dat wij de goede keuzes en compromissen maken in het ontwerp van lamellenafscheiders met werkelijk hoogrendement, randvoorzieningen met minimale vuiluitworp en verbetering van scheiding tussen regenwater en vuilwater. Eenvoudig beheer en onderhoud en energiebesparing zijn daarbij in onze optiek basisvereisten.

Advies en ontwerp:
Propluvia is onze ingenieursafdeling. Propluvia adviseert en ontwerpt met een nuchtere visie over installaties, meten en beheer en altijd met afweging van nut en noodzaak bij de oplossing van problemen. Wij stellen er eer in en het is onze sport om voor grote problemen eenvoudige oplossingen te zoeken. Onze referenties kunnen bevestigen, dat wij graag adviseren om minder 'AQA' product te leveren, als dat met slim ontwerp mogelijk blijkt te zijn!

Service en upgrades:
Steeds vaker wordt een beroep op onze serviceafdeling gedaan voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud aan installaties. Maar ook worden wij ingeschakeld voor opwaardering van bestaande (o.a. rand)voorzieningen, waardoor de functionaliteit en het rendement verbeteren.

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.

x

Wat is STAY & GO?