Trewatin

Trewatin is in 2016 opgericht en richt zich met name in duurzame oplossingen in bebouwd gebied zoals wateroverlast, het aanleggen van groenvoorzieningen en voorkomen van overlast door plaagdieren. Hiervoor zijn verschillende oplossingen bedacht. Trewatin begeleid het volledige traject. Dit betekend dat wij de klant advisereren in de verschillende mogelijkheden, de engineering voorzien, de voorziening aanleggen en ook de nazorg voor u kunnen verlenen. Hierdoor wordt u als klant volledig ontzorgt bij de oplossing van uw probleem. De verschillende producten die Trewatin biedt zijn:

  • Watertable: Geschikt voor bufferen/infiltreren van hemel- of grijs water
  • Waterbucket: Geschikt voor infiltreren van hemelwater waar een kleine voorziening benodigd is
  • HA steen: Geschikt voor het afkoppelen van dakwater
  • Trees & Plants: Aannemen, begeleiden en adviseren bij de aanleg van (BREEAM gecertificeerde) groenvoorzieningen
  • Tupoleum: Diervriendelijk verdrijven van plaagdieren d.m.v. een geurstof
  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.