Antea Group

Klimaatverandering, gezondheid, energietransitie: de buitenruimte staat in het middelpunt van al deze opgaven. En in een land dat bijna afgebouwd is, ligt de focus steeds meer op herbestemming en herbouw. Dit brengt beheerorganisaties in een centrale positie: die van regisseur van de leefomgeving. Antea Group biedt de kennis en de tools om die regierol te vervullen.

Het belangrijkste is om in deze veranderende wereld van beheer grip en stuur te houden. Om planmatig en doelmatig te werken. Om op het goede moment de juiste stappen te zetten. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met Antea Group kies je voor een duidelijke visie op die nieuwe wereld van beheer. Maar ook hoe je invulling geeft aan die nieuwe sleutelrol die de beheerder krijgt.

We zijn met z'n allen immers druk bezig met stresstesten, modelberekeningen, risicodialogen, stakeholdersanalyses en uitvoeringsprogramma's. Met het uiteindelijke doel de uitdagingen van klimaatveranderingen te lijf te gaan. Wij merken dat gemeenten en waterschappen aan het zoeken zijn naar een goede en slimme invulling van de verplichtingen en de samenhang hierin uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Klimaatverandering is onvoorspelbaar, raakt aan veel werkvelden (zoals water/ riolering, hydrologie, RO, milieu, duurzaamheid en drinkwater) en vraagt in veel gevallen om een beheergebied overschrijdende aanpak.

Onze experts op het gebied van klimaatadaptatie nemen jullie namens Antea Group in onze lezing graag mee hoe wij hier op een pragmatische manier invulling aan geven, aan de hand van een paar praktische voorbeelden. Bezoek onze lezing op de vakbeurs klimaat van 14.30-14.55 uur!

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.