Actifolia

Functioneel groen in de openbare ruimte

Het moet mooi zijn en het beheer moet simpel en goedkoop kunnen, zo is ons stadsgroen nu. Maar groen heeft niet alleen kosten; de baten zijn ook aanzienlijk. Stadsbeplanting levert op meerdere gebieden tegelijk geld op of bespaart het. Watermanagement, gezondheidszorg, biodiversiteit, noem maar op.
We zijn nu toe aan de logische vervolgstap. Kunnen we met de keus van beplanting deze baten verder optimaliseren? De benodigde gegevens hiervoor zijn enkel nog te vinden in wetenschappelijke literatuur over ecosysteemdiensten. Actifolia kan u op basis daarvan praktische adviezen geven welk type beplanting en welke plantensoorten/cultivars u multifunctioneel kunt inzetten.
Welke functies van stadsgroen wilt u een extra kwaliteitsimpuls geven?

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.