Op de beursvloer

Innovatieve producten en diensten

Beursvloer Water in de Openbare Ruimte Expo Houten

Water in de Openbare Ruimte onderscheidt zich als vakbeurs door het grootste en alles omvattende aanbod voor het (her)inrichten van de waterbestendige stad van de toekomst. Op de beursvloer vindt u:

  • Hemelwaterinfiltratie- en buffering
  • Waterdoorlatende verharding
  • Groeninrichting (beplanting, dak- en gevelgroen, biodiversiteit, groenmanagement)
  • Advies (ontwerp en beheer van openbare ruimte, klimaatbestendige stad, klimaatacceptatie, landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus)
  • Waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers)
  • Deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton)

Wie bezoeken de beurs?

De bezoekersdoelgroep bestaat uit vakgenoten werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, onderzoek- en adviesbureaus, landschapsarchitecten en kennisinstituten.

Beursvloer Water in de Openbare Ruimte Expo Houten
Op de beursvloer vind je een mooie spreiding van voorbeelden van methodieken en materialen in het domein van water in de openbare ruimte.

Exposant editie 2017

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.