Bezoekersdoelgroep

De bezoekersdoelgroep bestaat uit vakgenoten werkzaam bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Rijksoverheid
 • Onderzoek- en adviesbureaus
 • Landschapsarchitecten
 • Kennisinstituten
 • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

 • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

 • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

 • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.