Afvalwater zuiveren onder een parkeerplaats?

Het kan met de Phytoparking!

Rietland bvba lanceert een revolutionaire nieuwe techniek van afvalwaterzuivering. Gebaseerd op het principe van beluchte helofytenfilters, maar dan plaatsbesparend onder een parkeerplaats. Onder één parkeervak (2,50 x 5,00 m) kan het afvalwater van 16 personen behandeld worden. Zowel toiletwater (zwart water) als het grijze water uit woningen en bedrijfsruimten kan behandeld worden na voorzuivering in een septic tank. Dit systeem is in de meeste gevallen ook geschikt om bedrijfsafvalwater te behandelen.

De Phytoparking is ideaal voor middelgrote projecten zoals woonwijken of groepen woningen, bedrijventerreinen, hotels, verzorgingstehuizen, scholen of ziekenhuizen. Overal waar parkeerruimte voorzien is, kan afvalwater onder deze parkeerplaatsen gezuiverd worden. Zo wordt aansluiting op de riolering overbodig. De kosten van de zuivering gaan hiermee significant omlaag en omdat het lokaal gezuiverd wordt, wordt het ook mogelijk om het gezuiverde water te hergebruiken. Bijvoorbeeld als toiletspoelwater, proceswater of voor bevloeiing.

Het oppervlak van de parkeervakken wordt uitgevoerd in waterdoorlatende kunststof-tegels, volledig uit gerecyclede kunststoffen. Pieken in afstroming van verhard oppervlak bij zware regenval worden dus ook meteen beperkt omdat de parkeerplaats infiltratie van regenwater toelaat.

De speciale tegels kunnen met gras beplant worden of worden ingevuld met grind of klinkers in diverse kleuren.

De Phytoparking staat voor win-win-win-win: een robuust, milieuvriendelijk, onderhoudsarm systeem voor afvalwaterzuivering met ook nog eens een laag energieverbruik en verbluffende zuiveringsresultaten, plaatsbesparend onder een parkeervak!

Bezoek Rietland op stand 2.1.07 en u leert alles over deze innovatie.


  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.