Watertable infiltratievoorziening

Op dit moment is Trewatin bezig met de aanleg van een infiltratievoorziening van 1300 m3 in Elspeet middels het gepatenteerde Watertable systeem. Het Watertable systeem bestaat uit prefab betonnen tafel elementen, waardoor er een zeer robuust en modulair systeem ontstaat. De betonnen elementen zijn zeer snel te plaatsen en doordat er geen uithardingstijd nodig is, is het systeem direct na aanleg te belasten en geschikt voor minimaal verkeersklasse 45 (60 is ook mogelijk). De prefab betonnen elementen zijn in de toekomst tevens eenvoudig te verwijderen en te verplaatsen. Het systeem kan dan op een andere locatie weer opgebouwd worden, zonder verlies van materialen. Dus is het een volledig circulair systeem.

Een belangrijk aspect bij infiltratiesystemen is de mogelijkheid tot reiniging. Veel systemen zijn slechts toegankelijk met een robot en dit in combinatie met geotextiel welke gevoelig is voor vervuiling maakt dat deze systemen vaak na 15 jaar minimaal infiltreren. Het Watertable systeem heeft een breedte van 1.10 m1 tussen de poten en een inwendige hoogte van 2.00 m1 en is hiermee het meest mantoegankelijke infiltratiesysteem. Dit in combinatie met het gebruik van robuuste infiltratiematten maakt dat het Watertable systeem een minimale levensduur heeft van 50 jaar.


  • Alles over hittestress, hoosbuien en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Alles op het gebied van groen, bestrating, klimaat, hemelwater, riool.

  • Alles over de groene, water- en klimaatbestendige stad en de openbare ruimte van de toekomst.

  • Gratis actuele en inspirerende lezingen. Visies, maatregelen, uitdagingen en oplossingen. Doe kennis op.