Geostone: de waterdoorlatende trottoirtegel

Het klimaat verandert met grote sprongen. Extreme regenval is eerder regel dan uitzondering. Tegelijkertijd kampen we met een onaanvaardbaar laag grondwaterniveau. Ter voorkoming van wateroverlast is het van groot belang dat het hemelwater sneller kan worden opgenomen in de ondergrond en zo ook ten goede komt aan de natuurlijke grondwaterstand.

Eén van de producten die daar zijn bijdrage aan levert is de waterdoorlatende trottoirtegel; de Geostone met filterende deklaag. Hiermee wordt het hemelwater ook nog eens schoon teruggegeven aan het grondwater en blijft de natuurlijke waterkringloop in tact. Een onmisbaar product in ons straatbeeld anno 2019.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gemiddelde plensbui 270 liter per seconde per hectare water geeft. De Geostone voldoet aan de waterdoorlatendheid van minimaal 540 liter per seconde per hectare. De constructie van de tegel is optimaal door een filterende deklaag, waardoor het grondwater schoon en de natuurlijke waterkringloop intact blijft.


  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.